Edukativna radionica o pravilnom odvajanju otpada

Ispis
Kreirano Utorak, 06 Kolovoz 2019

sunjagrbPoštovani mještani Općine Sunja,

pozivamo Vas da u što većem broju dođete na edukativnu radionicu koja će se održati u utorak 13. kolovoza 2019. godine s početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Sunja.

Radionica se organizira u okviru projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Sunja“, a obuhvatit će slijedeće teme:

- Uloga reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom
- Pravilno odvajanje otpada u kućanstvima
- Mogućnosti smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe

Cilj provedbe projekta "Izgradnja reciklažnog dvorišta" je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Sunja i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Izgradnjom reciklažnog dvorišta i podizanjem svijesti mještana o potrebi odvojenog prikupljanja otpada izravno će se smanjiti količine odloženog komunalnog otpada i negativan utjecaj na okoliš s jedne strane te stvoriti preduvjeti za odgovarajuću reciklažu, oporabu i ponovno korištenje otpada s druge strane.

sunja 1308 2019