Općinski načelnik Grga Dragičević održao radne sastanke s Vijećima Mjesnih odbora

Ispis
Kreirano Srijeda, 14 Ožujak 2018

vijecamo00001Općinski načelnik Grga Dragičević, uputio je pozive Vijećima Mjesnih odbora u cilju održavanja zajedničkih radnih sastanaka na kojima bi se na terenu upoznao s radom i problematikom Vijeća.
Vijećima Mjesnih odbora ostavljena je mogućnost da predlože termine i mjesto održavanja sastanaka prema svojim mogućnostima.
Tijekom 12. i 13. ožujka 2018. godine, u Općinskoj vijećnici i na terenu Općinski načelnik je s suradnicima održao je radne sastanke s Vijećima Mjesnih odbora, Šaš, Bobovac, Crkveni Bok, Bistrač i Timarci.
Na zajedničkim radnim sastancima predsjednici i članovi Vijeća su prema predloženom dnevnom redu upoznali Općinskog načelnika i njegove suradnike s organizacijom, potrebama i zahtjevima svojih Mjesnih odbora.
Kod većine Vijeća naročito su istaknuti komunalni problemi među ostalim, najvećim dijelom vezani za održavanje cestovne infrastrukture, odvodnih kanala, javne rasvjete, odvoza otpada, kao i održavanja poljskih putova i živica.
Posebno je naglašen problem korištenja lokalnih nerazvrstanih cesta i poljskih putova tijekom vlažnog razdoblja za transport teškog tereta, čime se nepovratno uništava infrastruktura.
Na zahtjeve Vijeća, doneseni su konkretni zaključci, a Općinski načelnik i njegovi suradnici dali su konkretne odgovore i uputili na načine i mogućnosti rješavanja pojedinačnih zahtjeva.
Do konca mjeseca ožujka planirani su radni sastanci s ostalim Vijećima Mjesnih odbora s područja Općine Sunja.
Kako je istaknuo Općinski načelnik Grga Dragičević: „ Zajedničkim radnim sastancima želimo na terenu biti na usluzi građanima, unaprijediti rad Vijeća Mjesnih odbora i u skladu s realnim mogućnostima djelovati na zajedničkoj dobrobiti svih stanovnika Općine Sunja“.

vijecamo00002

vijecamo00003

vijecamo00004