Sastanak s voditeljem Hrvatskih šuma d.o.o. Uprave šuma-podružnica Sisak

Ispis
Kreirano Četvrtak, 19 Listopad 2017

sumarijask00000119. listopada 2017. godine, općinski načelnik Grga Dragičević sa suradnicima, primio je voditelja Uprave šuma, Podružnice Sisak, gospodina Vlatka Petrović sa suradnicima.
Na sastanku se razgovaralo o problematici korištenja i održavanja nerazvrstanih lokalnih i županijskih cesta na području općine Sunja, kao i značaju djelovanja Hrvatskih šuma na području općine Sunja.


Općinski načelnik se zahvalio voditelju Petroviću na podršci Hrvatskih šuma u osiguranju većih količina sirovine za nastavak proizvodnje drvoprerađivača na području općine Sunja, za što se zalagala i sama općina.
Istaknuta je obostrana potreba suradnje u cilju kvalitetnijeg održavanja i rekonstrukcije postojećih prometnica, kao i projektiranju i izgradnji novih prometnica.
Općinski načelnik, Grga Dragičević je izrazio potrebu rekonstrukcije pojedinih nerazvrstanih cesta, a zajednički je razmotrena mogućnost i potreba kandidiranja projekata prema otvorenim Fondovima europske unije na koje se mogu javiti i Hrvatske šume i općina Sunja.
Voditelj podružnice, gospodin Vlatko Petrović je ponudio podršku u izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju pojedinih opterećenih cesta, kao i sudjelovanje u financiranju održavanja cesta na području općine Sunja koje u svojim redovitim poslovima koriste Hrvatske šume.

 

sumarijask00002

sumarijask00003