Prijava za izobrazbu o održivoj uporabi pesticida

Ispis
Kreirano Petak, 21 Srpanj 2017

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/ 2012) svi profesionalni korisnici pesticida (u koje se ubrajaju i poljoprivredna gospodarstva) obveznici su izobrazbe o održivoj uporabi pesticida.

Krajnji rok za sve države članice EU da zabrane prodaju, kupovinu i primjenu pesticida osobama koje nemaju propisanu izobrazbu bio je 26.11.2015. god.
Pozivaju se sve zainteresirane osobe za izobrazbu o održivoj uporabi pesticida da se prijave u Općinu Sunja, Trg kralja Tomislava 3, Sunja, soba 12 do 20.09.2017. godine kako bi organizirali predavanje.
Predavanje traje tri dana, odnosno 15-satni program odobrenom od Ministarstva poljoprivrede.
Po završetku izobrazbe polaznici polažu ispit i dobivaju iskaznicu za razdoblje od 5 godina, nakon čega slijedi dopunska edukacija.
Visina naknade za provođenje osnovne izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida iznosi 380,00 kuna.

Opis

Iznos u kunama (kn)

Naknada za provedbu osnovne izobrazbe

300,00 kn

Naknada za polaganje ispita

50,00 kn

Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice

30,00 kn

 

 

 

 

 

 

 

Cilj izobrazbe je da svi koji koriste sredstva za zaštitu bilja budu svjesni mogućih opasnosti za zdravlje ljudi, životinja i za okoliš te da se pobliže upoznaju s mjerama za smanjenje rizika od uporabe sredstava za zaštitu bilja.

Za održavanje predavanja potrebno je minimalno 20 osoba.