Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Općine Sunja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 10 Listopad 2016

Općinsko vijeće Općine Sunja na 22. sjednici održanoj 30. rujna 2016. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stana u vlasništvu Općine Sunja, k.č.br. 1178/3 k.o. Sunja.


Tekst javnog natječaja objavljen je u Večernjem listu od ponedjeljka 10. listopada2016. godine.
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja, računajući od prvog sljedećeg dana od objave u dnevnom tisku.

VIDI NATJEČAJ