Konačni rezultati Izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Ispis
Kreirano Utorak, 23 Lipanj 2015

Na osnovu članka 46. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja („Službeni vjesnik" Općine Sunja broj 41/14), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sunja, nakon izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja provedenih 14. lipnja 2015., utvrđuje i objavljuje Konačne rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja (pogledati)