Konačni rezultati izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine

Ispis
Kreirano Četvrtak, 11 Lipanj 2015

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sunja utvrđuje da su rezultati izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Sunja postali konačni 04. lipnja 2015., kako su isti utvrđeni i objavljeni odlukom Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sunja od 31. svibnja 2015. pogledati >>