Početak prometovanja skele Gradusa Posavska – Lukavec

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 08 Lipanj 2015

Obavještavaju se građani koji koriste skelski prijelaz Gradusa Posavska – Lukavec da je skela počela prometovati dana 08.06.2015. godine


Ljetno radno vrijeme skela na rijeci Savi u vlasništvu Općine Sunja:
06:30 sati do 20:00 sati
(početak ljetnog i zimskog radnog vremena određen je Uredbom Vlade RH ("Narodne novine" broj 15/15)).