ODLUKU o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Sunja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 15 Prosinac 2014

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14), članka 32. Statuta Općine Sunje ("Službeni vjesnik" Općine Sunja broj 30/09., 26/10., 43/10., 12/13., 46/13. i 31/14) i članka 5. Stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sunja

("Službeni vjesnik" br. 31/14.), Općinsko vijeće na 4. sjednici održanoj 26. studenog 2014. godine donijelo je

ODLUKU o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Sunja

Članak 1.

Ovom Odlukom o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Sunja (u daljnjem tekstu Odluka) imenuju se članovi Savjeta mladih Općine Sunja.

Članak 2.

U Savjet mladih Općine Sunja imenuju se:

1. Zvonko Dumbović,
2. Helena Horžić,
3. Božica Lukšić,
4. Antonio Rapo,
5. Luka Tomić.

Članak 3.

Članovi Savjeta mladih Općine Sunja biraju se na tri godine, a djelokrug i način rada Savjeta propisani su zakonom i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Sunja,

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Vjesniku" Općine Sunja.