Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 03 Ožujak 2014

OBAVIJEST PODNOSITELJIMA NERIJEŠENIH ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE KOJI SE NALAZE NA LISTI PRIORITETA ZA 2013. GODINU


Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji obavještava ovim putem sve podnositelje neriješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje koji se nalaze na listi prioriteta za 2013. godinu da, sukladno odredbama članka 21. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", broj: 51/13) imaju mogućnost nadopuniti podnesene zahtjeve do 31. ožujka 2014. godine u skladu s člankom 8. navedenog Zakona, odnosno sa sljedećom dokumentacijom koju podnositelj podnosi za sebe i sve članove obitelji za koje je podnio zahtjev za stambeno zbrinjavanje:

U trenutku podnošenja navedena dokumentacija ne smije biti starija od šest mjeseci.
Ukoliko zahtjevi ne budu upotpunjeni u skladu s naprijed navedenim zakonskim
odredbama Ured će ih rješenjem odbaciti kao nepravodobne, odnosno nepotpune.