Dostava dokaza o visini inozemne mirovine radi isplate jednokratnog novčanog primanja

Ispis
Kreirano Srijeda, 21 Rujan 2022

umirovljeniciObavijest o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (iz država s kojima Republika Hrvatska primjenjuje uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili s kojima ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju)

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena (NN 104/2022) uređena je isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

Korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i
mirovina iz inozemstva pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja mogu ostvariti pod sljedećim
uvjetima:

  1. da im ukupno mirovinsko primanje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, isplaćeno za kolovoz
    2022., ne prelazi neto iznos od 4.360,00 kn
  2. da Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostave dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio
    inozemni nositelj osiguranja za kolovoz (potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se
    vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za kolovoz 2022. ili potvrda inozemnog nositelja
    o visini mirovine isplaćene za kolovoz 2022. u neto iznosu).

Korisnici koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu,
također trebaju na tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje – Izjavljujem da
ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu
mirovinu korisnici su obvezni dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u razdoblju od 13. rujna
2022. do najkasnije 30. studenoga 2022.

Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primanju inozemnu
mirovinu, korisnici mogu dostaviti područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje prema mjestu prebivališta, poštom ili osobno, korištenjem tiskanice u prilogu ove obavijesti ili
putem online obrasca (dostupan na web stranici).

Korisnicima mirovine kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne
prelazi neto iznos od 4.360,00 kn, jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2022.
godine.

Od 19. rujna 2022., na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) dostupan je online obrazac na poveznici putem kojeg je korisnicima mirovine omogućena dostava dokaza o visini inozemne mirovine u svrhu isplate jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica porasta cijena, u skladu s Odlukom Vlade RH.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar