Produljenje rokova dostave podataka o konačnoj procjeni štete od potresa

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 03 Svibanj 2021

potresDržavno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na sjednici održanoj 23. travnja 2021. godine, donijelo je ZAKLJUČAK


1. Prihvaća se zarnolba Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Sisačko-rnoslavačkoj županiji za produljenjem roka dostave podataka o konačnoj procjeni štete od potresa.

2. Novi rok za dostavu podataka o konačnoj procjeni štete za općinska i gradska povjerenstva je 110 dana od datuma Odluke o proglašnju prirodne nepogode potres.

3. Novi rok za dostavu podataka o konačnoj procjeni štete za Županijsko povjerenstvo je 130 dana od datuma Odluke o proglašenju prirodne nepogode potres.

4. Zadužuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Sisačko-moslavačkoj županiji o ovome Zaključku izvijestiti općinska odnosno gradska povjerenstva iz svoje nadležnosti.

- PREUZMITE ODLUKU