Članci

Savjetovanje s javnošću

Ispis

2020. godina

27.11.2020.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Sunja za 2021. godinu provodi se 8 dana od dana objave

- OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Proračuna Općine Sunja za 2021. godinu


 

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2021. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2021. godinu je moguće pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.11.2020.

 


 

2019. godina

 

6.12.2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Sunja za 2020. godinu provodi se 8 dana od dana objave

- OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Proračuna Općine Sunja za 2020. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju

 

25.11.2019.

U razdoblju od 25. studenog 2019. do 10. prosinca 2019. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama.

PRIJEDLOG ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

3.9.2019.

Poštovani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

• Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2020. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.
Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2020. godinu je moguće pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 03.10.2019.


 

5.6.2019.

U razdoblju od 5. lipnja 2019. do 15. lipnja 2019. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na predmet Prijedlog odluke o komunalnom redu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

>> Tijekom postupka internetskog savjetovanja s javnošću nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar.


 

28.3.2019.

U razdoblju od 28. ožujka 2019. do 3. travnja 2019. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na predmet nabave Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Sunji 


Izvješće o provedenom savjetovanju u postupku javne nabave: 
Radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Sunji
Evidencijski broj nabave: JN-1/2019

pogledajte ovdje (objavljeno 4. travnja 2019.) 

14.1.2019.

U razdoblju od 14. siječnja 2019. do 27. siječnja 2019. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga odluke o komunalnom doprinosu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju (30.1.2019.)2018. godina

20.12.2018.

U razdoblju od 20. prosinca 2018. do 10. siječnja 2019. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sunja

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sunja

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

28.11.2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2019. godinu

 

23.11.2018.

U razdoblju od 23. studenog do 10. prosinca 2018. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Sunja za 2019. godinu

- OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Proračuna Općine Sunja za 2019. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

26.10.2018.

Poštovani građani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:
Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2019. godinu

 

9.10.2018.

Općina Sunja i Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije nakon provedene Javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Sunja izradili su Izvješće o javnoj raspravi.


 

18.9.2018.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Na temelju objavljene Javne rasprave, Prijedlog Plana II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja stavlja se na javni uvid.

Prijedlog plana II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja sadrži:

1. Knjiga 1 – tekstualni dio (više),

2. Knjiga 2 – grafički prilozi:

List broj 1. „Korištenje i namjena površina“ (više),

List broj 4.26. „Građevinsko područje naselja Selišće Sunjsko“ (više),

List broj 4.30. „Građevinsko područje naselja Sunja“ (više),

te obrazloženje i sažetak za javnost (više). 

7.6.2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sunja - NIJE BILO PRIMJEDBI

 

21.5.2018.

 

  

30.1.2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Sunja - NIJE BILO PRIMJEDBI

 

12.1.2018.

 

 

DOKUMENTI


 

 

 

 

 

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar