Akti Općinskog vijeća

Ispis


Poštovani,

ispod se nalaze izdvojeni akti Općinskog vijeća objavljeni u službenom glasilu. Obzirom da se akti Općinskog vijeća Općine Sunja objavljuju u glasilu zajedno sa aktima drugih gradova i općina, za vas smo u najvećoj mogućoj mjeri izdvojili samo one relevantne za Općinu Sunja. No, na pojedinim stranicama su ostali dijelovi akata drugih gradova ili općina jer stranicu dijele sa aktima Općine Sunja. Molimo vas za razumijevanje.

Novi saziv

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 28.08.2019. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 54/19. – pogledati

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja - Svečana sjednica održana 22.07.2019. godine

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 19.06.2019. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 37/19. – pogledati

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 28.03.2019. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 17/19. – pogledati

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 29.01.2019. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 7/19. – pogledati

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 20.12.2018. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 77/18. – pogledati

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 30.10.2018. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 56/18. – pogledati

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 12.09.2018. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 46/18. – pogledati

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja - Svečana sjednica održana 22.07.2018. godine

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 07.06.2018. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 31/18. – pogledati

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 26.03.2018. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 11/18. pogledati i 13/18 – pogledati

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 31.1.2018. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 5/18. – pogledati

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 29.12.2017. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 73/17. – pogledati

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 14.12.2017. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 67/17. – pogledati

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 10.10.2017. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 46/17. - pogledati

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja – Svečana sjednica održana 22.07.2017. godine

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 26.06.2017. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 29/17 - pogledati

1.Konstituirajuća Općinskog vijeća Općine Sunja održana 14.06.2017. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 24/17 - pogledati


 

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 29.03.2017. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 12/17 – pogledati

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 27.01.2017. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 1/17 – pogledati

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 28.12.2016. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 60/16 – pogledati

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 15.12.2016. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 60/16 – pogledati 

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 06.10.2016. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 41/16 – pogledati

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 30.09.2016. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 38A/16 – pogledati - 39/16 – pogledati

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 15.07.2016. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 32/16 – pogledati

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 30.06.2016. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 27A/16 – pogledati

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 02.05.2016. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 19/16 – pogledati

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 11.02.2016. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 6/16 – pogledati

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 14.01.2016. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 1/16 – pogledati

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 22.12.2015. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 64/15 – pogledati

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 16.11.2015. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 51/15 – pogledati

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 09.11.2015. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 51/15 – pogledati

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 30.09.2015. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 38/15 – pogledati

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 29.06.2015. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 27A/15 – pogledati

Ispravak objavljen u Službenom vjesniku broj 33/15 – pogledati

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 11.05.2015. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 22/15 – pogledati

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 04.05.2015. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 20/15 – pogledati

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 16.02.2015. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 04/15 – pogledati

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 29.12.2014. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 65/14 – pogledati

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 18.12.2014. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 63/14 – pogledati

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 04.12.2014. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 53/14 – pogledati

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 26.11.2014. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 50/14 – pogledati

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 26.09.2014. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 41/14 – pogledati

 

1. i 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održane 22.07. i 25.07. 2014. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 31/14 – pogledati 

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 11.12.2013. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 61/13 – pogledati

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 10.10.2013. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 46/13 – pogledati

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 13.09.2013. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 38/13 – pogledati


 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 22.07.2013. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 32/13 - pogledati


1. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 18.06.2013. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 25/13 -pogledati


 

36. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 26.03.2013. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 12/13 - pogledati


 

35. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 12.02.2013. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 3/13 - pogledati


 

34. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 27.12.2012. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 58/12 - pogledati


33. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 18.12.2012. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 51/12 - pogledati


32. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 07.11.2012. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 41/12 - pogledati


31. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 18.09.2012. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 33/12 - pogledati


 

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 12.06.2012. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 20/12 - pogledati


 

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 05.06.2012. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broju 19/12 - pogledati


 

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održana 01.03.2012. godine

akti Općinskog vijeća objavljeni su u Službenom vjesniku broj 07/12 - pogledati

 

Ostale akte iz proteklih godina možete pronaći na adresi: www.glasila.hr/sv.htm

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar