22. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Četvrtak, 19 Prosinac 2019

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 22. sjednicu Općinskog vijeća za ponedjeljak, 23.prosinca 2019. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 18,00 sati.

Predloženi dnevni red:

 1. Skraćeni zapisnik s 20. sjednice Općinskog vijeća održane 30.listopada 2019. i 21.sjednice Općinskog vijeća održane 09.prosinca 2019.
 2. Aktualni sat
 3. 1) Prijedlog Proračuna Općine Sunja za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022.godinu,
  2) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sunja za 2020. godinu,
  3) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih
  u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2020. godinu,
  4) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
  5) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
  6) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
  7) Prijedlog Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za
  2020. godinu,
  8) Prijedlog Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za
  2020. godinu,
  9) Prijedlog Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na
  području Općine Sunja za 2020. godinu,
  10)Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
  prostoru za 2020. godinu,
  11) Prijedlog Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica
  prirodnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
  nepogoda u 2020. godini,
  12) Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prenamjene zemljišta, prodaje,
  zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanjem na korištenje
  izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu,
  13) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu,
  14) Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2020.
  godini,
  15) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu,
  16) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu,
  17) Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge
  društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2020.
  godinu,
  18) Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Narodne knjižnice i čitaonice Sunja i
  Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Sunja za 2020. godinu s projekcijom
  financijskog plana za 2021. i 2022. godinu,
  19) Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice
  Općine Sunja za 2020. godinu,
  20) Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Sunja za
  2020.godinu s projekcijom financijskog plana za 2021. i 2022. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sunja za razdoblje 2020. do 2022. godine,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sunja za 2019. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama
 7. 1) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2019. godinu
  2) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
  3) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za
  2019. godinu,
  4) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za
  2019. godinu,
  5) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019.
  godinu,
  6) Prijedlog II.Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,
  7) Prijedlog I . Izmjena i dopuna Odluke o dodjeli sredstava potpore iz općinskog
  proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom
  javnih potreba u kulturi za 2019.godinu,
  8) Prijedlog I. Izmjena Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području
  Općine Sunja za 2019. godinu,
  9) Prijedlog I.Izmjena Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području
  Općine Sunja za 2019. godinu,
  10) Prijedlog I.Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje,
  zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019.
  godinu,
  11) Prijedlog II.Izmjena i dopuna Programa za unapređenje zaštite okoliša i prostornog
  uređenja na području Općine Sunja za 2019. godinu,
  12) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito
  izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
  13) Prijedlog Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje
  posljedica prirodnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od
  prirodnih nepogoda u 2019. godini,

JAVNOST U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 104. Poslovnika Općinskog vjeća Općine Sunja („Službeni vjesnik“ broj 26/10, 43/10, 12/13 i 31/14 i 5/18):
„Građani i jedan predstavnik zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, osim kada se ove sjednice održavaju bez nazočnosti javnosti.
Građani i zainteresirane pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Građani su dužni navesti svoj JMBG, a pravne osobe ime i prezime osobe koja će biti nazočna sjednici, te njezin JMBG.
Predsjednik Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji će biti nazočni sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Osobe navedene u ovom članku nazočne su na sjednici kao promatrači.“

MATERIJALI ZA SJEDNICU

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar