19. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 23 Kolovoz 2019

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 19. sjednicu Općinskog vijeća za srijedu, 28.kolovoza 2019. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 15,30 sati.

Predloženi dnevni red:

1. Skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane 19. lipnja 2019. godine i sa
Svečane sjednice Općinskog vijeća održane 22.srpnja 2019.godine,

2. Aktualni sat,

3. Prijedlog Pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Sunja (nalazi se na CD-u, grafički dio nalazi se u Jedinstvenom upravnom odjelu i dostupan je u sobi broj 15),

4. Prijedlog Odluke o izradi III.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja,

5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sunja,

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2018. godinu,

7. a) Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva Općine Sunja,

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

PREUZMITE MATERIJALE ZA SJEDNICU