13. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 14 Prosinac 2018

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja Dalibor Medved sazvao je 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sunja, koja će se održati u četvrtak 20. prosinca 2018.godine u prostorijama Općinske vijećnice, Sunja, Trg kralja Tomislava 3, s početkom u 15,30 sati.

 

 

 

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Sunja,

 2. Skraćeni zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća održane 30.listopada 2018. godine,

 3. Aktualni sat,

 4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja,

 5. 1) Prijedlog Proračuna Općine Sunja za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021.godinu,
  2) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sunja za 2019. godinu,
  3) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2019. godinu,
  4) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
  5) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
  6) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
  7) Prijedlog Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2019. godinu,
  8) Prijedlog Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2019. godinu,
  9) Prijedlog Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2019. godinu,
  10)Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,
  11) Prijedlog Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
  nepogoda u 2019. godini,
  12) Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prenamjene zemljišta, prodaje, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanjem na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu,
  13) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu,
  14) Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2019. godini,
  15) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu,
  16) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,
  17) Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,
  18) Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Sunja za 2019. godinu s projekcijom financijskog plana za 2020. i 2021. godinu,
  19) Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Općine Sunja za 2019. godinu,
  20) Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Sunja za 2019.godinu s projekcijom financijskog plana za 2020. i 2021. godinu,

 6. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna Općine Sunja,

 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2019. godinu,

 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sunja za razdoblje 2019. do 2021. godine,

 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sunja za 2018.godinu,

 10. 1) Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2018. godinu
  2) Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
  3) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2018. godinu,
  4) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
  5) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu,
  6) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu,
  7) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu,
  8) Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o dodjeli sredstava potpore iz općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2018.godinu,
  9) Prijedlog II. Izmjena Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2018. godinu,
  10) Prijedlog Izmjena Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2018. godinu,
  11) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu,
  12) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2018. godinu,
  13) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu,
  14) Prijedlog Izmjene i dopune Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda u 2018.godini.

 

PREUZMITE MATERIJALE ZA SJEDNICU

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar