9. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 01 Lipanj 2018

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 9. sjednicu Općinskog vijeća za četvrtak, 07.lipnja 2018. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 15,30 sati.

 

 

 

 

Predloženi dnevni red:

 1. Skraćeni zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća održane 26. ožujka 2018.godine,
 2. Aktualni sat,
 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2017. godinu,
 4. 1.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2018. godinu,
  2.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
  3.) Prijedlog I.Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2018. godinu,
  4.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
  5.) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Sunja za 2018. godinu,
  6.) Prijedlog Izmjena Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2018. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske,
 6. Prijedlog Odluke o suglasnosti za sufinanciranje radova modernizacije Ulice Vladimira Nazora u Sunji,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu i Pogonu za komunalne djelatnosti Općine Sunja,
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pripajanje Trgovačkog društva Vodoopskrba Kupa d.o.o.Trgovačkom društvu Sisački vodovod d.o.o.,
 9. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o načinu korištenja društvenih domova na području Općine Sunja

PREUZMITE MATERIJALE ZA SJEDNICU