8. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Četvrtak, 22 Ožujak 2018

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 8. sjednicu Općinskog vijeća za ponedjeljak, 26. ožujka 2018. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 15,30 sati.

 

 

Predloženi dnevni red:

 1. Skraćeni zapisnik s 7. sjednice Općinskog vijeća održane 31. siječnja 2018.godine
 2. Aktualni sat,
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Sunja,
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje,
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Sunja za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2018.-2020.godine,
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2017 godinu,
 7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za 2017. godinu,
 8. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika
  Općine Sunja za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2017. godine,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Općine Sunja za
  2017. godinu,
 10. 1.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
  2.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2017. godinu,
  3.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Bambi,
 12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka osnivanja Turističke zajednice Općine Sunja

PREUZMITE MATERIJALE ZA SJEDNICU