6. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 22 Prosinac 2017

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 6. sjednicu Općinskog vijeća za petak, 29. prosinca 2017. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 15,30 sati.

 

 

 

 

Predloženi dnevni red:

 1. Skraćeni zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća održane 14. prosinca 2017.godine
 2. Aktualni sat
 3. 1) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2017. godinu,
  2) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
  3) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2017. godinu,
  4) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,
  5) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2017. godinu,
  6) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2017. godinu,
  7) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2017. godinu,
  8) Prijedlog Izmjena i dopuna Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2017. godini,
  9) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. godinu,
  10) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu,
  11) Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2017. godini,
  12) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu,
  13) Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o dodjeli sredstava potpore iz općinskog proračuna za
  udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi
  za 2017. godinu,
  14) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu,
 4. Plan javne nabave Općine Sunja za 2018. godinu

PREUZMITE MATERIJALE ZA SJEDNICU