5. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 08 Prosinac 2017

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 5. sjednicu Općinskog vijeća za četvrtak, 14. prosinca 2017. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 15,30 sati.

 

 

 

 

 

Predloženi dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Sunja 2017.-2022.
 2. Skraćeni zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća održane 10.listopada 2017. godine
 3. Aktualni sat,
 4. 4. 1) Prijedlog Proračuna Općine Sunja za 2018. godinu,
  2) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sunja za 2018. godinu,
  3) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2018. godinu,
  4) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
  5) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2018. godinu,
  6) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
  7) Prijedlog Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2018. godinu,
  8) Prijedlog Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2018. godinu,
  9) Prijedlog Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2018. godinu,
  10) Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu,
  11) Prijedlog Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2018. godini,
  12) Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu,
  13) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu,
  14) Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2018. godini,
  15) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu,
  16) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu,
  17) Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2018. godinu,
  18) Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Sunja za 2018. godinu s projekcijom financijskog plana za 2018.,2019. i 2020. godinu,
  19) Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Općine Sunja za 2018. godinu,
  20) Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja za 2018.godinu s projekcijom financijskog plana za 2018.,2019. i 2020. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Sunja,
 6. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna Općine Sunja,
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2018. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o uključivanju područja Općine Sunja u turističku zajednicu područja,
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sunja,
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sunja za razdoblje 2018. do 2020. godine,
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sunja za 2017.godinu,
 12. 12. 1) Prijedlog Izmjene Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Bambi Sunja
  2) Prijedlog Izmjene Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Bambi Sunja
 13. Informacije o formiranju Kluba vijećnika

PREUZMITE MATERIJALE ZA SJEDNICU

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar