4. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 06 Listopad 2017

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 4. sjednicu Općinskog vijeća za utorak, 10. listopada 2017. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 15,30 sati.

Predloženi dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za razdoblje 2017.-2022. godine,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Sunja za razdoblje od 2013. do 2016. godine,
 3. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja,
 4. Skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća održane 26. lipnja 2017.godine i sa Svečane sjednice Općinskog vijeća održane 22. srpnja 2017. godine
 5. Aktualni sat,
 6. a) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2017. godinu,
  b) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2017. godinu,
  c) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
  d) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,
  e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,
  f) Prijedlog izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2017. godinu,
  g) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu,
  h) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu,
 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2017. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Sunja,
 9. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
 10. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na dijelu područja Općine Sunja
 11. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine,
 12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2017. godinu od dana konstituiranja,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o organizaciji i utrošku sredstava Državne konjogojske izložbe „SUNJA“ 2017“,
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sport i kulturu Općine Sunja,
 16. a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja za pedagošku 2016./2017. godinu,
  b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja za pedagošku 2017./2018. godinu,
  c) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja za pedagošku 2017./2018. godinu,
  d) Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja,
  e) Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječjem vrtiću „Bambi“ Sunja,
 17. Informacije o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bambi Sunja,
 18. Informacije o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju k.č.br.70/3 i 70/9 k.o. Šaš u vlasništvu Općine Sunja

MATERIJALI ZA SJEDNICU

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar