25. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 23 Prosinac 2016

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 25. sjednicu Općinskog vijeća za srijedu, 28. prosinca 2016. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 18,00 sati.


Predloženi dnevni red:

 

 1. Skraćeni zapisnik s 24. sjednice Općinskog vijeća održane 15. prosinca 2016.,
 2. Aktualni sat,
 3. 1) Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2016. godinu,
  2) Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
  3) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2016. godinu,
  4) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,
  5) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2016. godinu,
  6) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2016. godinu,
  7) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2016. godinu,
  8) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu,
  9) Prijedlog Izmjena i dopuna Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2016. godini,
  10) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu,
  11) Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2016. godini,
  12) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sunja za 2016. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području Općine Sunja
 6. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna Općine Sunja

 

PREUZMITE MATERIJALE ZA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA