24. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 12 Prosinac 2016

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 24. sjednicu Općinskog vijeća za četvrtak, 15. prosinca 2016. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 18,00 sati.


Predloženi dnevni red:

 

 1. Podnošenje Izvješća o utvrđivanju mirovanja mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Općinskog vijeća i davanje svečane prisege vijećnika,
 2. Informacije o mogućnosti sufinanciranja izgradnje kanalizacije u naselju Sunja od strane Kraljevine Norveške, podnositelj informacije: "Hrvatsko-norveško društvo prijateljstva Sunja",
 3. Skraćeni zapisnici s 22. i 23. sjednice Općinskog vijeća održane 30.09. i 06.10.2016.,
 4. Aktualni sat,
 5. 1) Prijedlog Proračuna Općine Sunja za 2017. godinu,
  2) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sunja za 2017. godinu,
  3) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2017. godinu,
  4) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
  5) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2017. godinu,
  6) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,
  7) Prijedlog Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2017. godinu,
  8) Prijedlog Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2017. godinu,
  9) Prijedlog Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2017. godinu,
  10) Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,
  11) Prijedlog Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2017. godini,
  12) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu,
  13) Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2017. godini,
  14) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu,
  15) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu,
  16) Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2017. godinu,
  17) Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Sunja za 2017. godinu s projekcijom financijskog plana za 2017.,2018. i 2019. godinu,
  18) Prijedlog Odluke o davanju prethodne Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Sunja,
  19) Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Općine Sunja za 2017. godinu,
  20) Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja za 2017.godinu s projekcijom financijskog plana za 2017.,2018. i 2019. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sunja za razdoblje 2017. do 2020. godine,
 7. Prijedlog Zaključka o Izvješću Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2016. godine,
 8. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje pokretnina u vlasništvu Općine Sunja,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji motorne skele „Gradusa Posavska" (na vlastiti pogon) u vlasništvu Općine Sunja,
 10. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Sunja
 11. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste k.č.br.2493.k.o. Sunja u mjestu Sunja (Sisačka ulica),
 12. Prijedlog Odluke o Izmjenama Odluke o davanju koncesije za skupljanje, razvrstavanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Sunja
 13. Informacije o imenovanju predstavnika Općine Sunja u Skupštini trgovačkog društva Vodoopskrba Kupa d.o.o.

MATERIJALI ZA SJEDNICU

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar