16. sjednica Općinskog vijeća

Ispis
Kreirano Petak, 18 Prosinac 2015

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 16. sjednicu Općinskog vijeća za utorak, 22. prosinca 2015. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 18,00 sati.


Dnevni red sjednice:


1.     Skraćeni zapisnici s 14. i 15. sjednice Općinskog vijeća održane 09.11. i
        16.11.2015.,

2.     Aktualni sat,

3.     1) Prijedlog Proračuna Općine Sunja za 2016. godinu,

2) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sunja za 2016. godinu,
3) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2016. godinu,
4) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
5) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2016. godinu,
6) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,
7) Prijedlog Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2016. godinu,
8) Prijedlog Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2016. godinu,
9) Prijedlog Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2016. godinu,
10) Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu,
11) Prijedlog Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2016. godini,
12) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu,
13) Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2016. godini,
14) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu,
15) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu,
16) Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2016. godinu,
17) Prijedlog Financijskog plana rada za Komunalac Sunja d.o.o. u 2016. godini,
18) Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Općine Sunja za 2016. godinu,

4.     1) Prijedlog Odluke o ukidanju Pogona za komunalne djelatnosti Općine Sunja,

2) Prijedlog Odluke o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje pokretnina u vlasništvu Općine Sunja,
3) Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti komunalnom poduzeću u vlasništvu Općine Sunja,

5.     1) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2015. godinu,

2) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
3) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2015. godinu,
4) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
5) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2015. godinu,
6) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2015. godinu,
7) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2015. godinu,
8) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu,
9) Prijedlog Izmjena i dopuna Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2015. godini,
10) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu,
11) Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2015. godini,
12) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu,
13) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu,
14) Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2015. godinu,

6.     1) Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na
        području Općine Sunja za 2015. godinu,

2) Prijedlog Odluke o usvajanju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sunja za 2016. godinu.

 

MATERIJALI ZA SJEDNICU

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar