13. sjednica Općinskog vijeća

Ispis
Kreirano Petak, 25 Rujan 2015

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 13. sjednicu Općinskog vijeća za srijedu, 30. rujna 2015. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 17,00 sati.

 

Dnevni red sjednice:

 1. Skraćeni zapisnici s 12. i svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Sunja održane 29.06. i 22.07.2015. godine,
 2. Aktualni sat,
 3. Prijedlog Zaključka u svezi Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2015. godine,
 4. Prijedlog Odluke o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika,
 5. 1) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2015. godinu,
  2) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje,
 6. 1) Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva KOMUNALAC SUNJA d.o.o. za komunalne usluge,
  2) Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva VODOVOD SUNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju otpadnih voda,
 7. 1) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
  2) Prijedlog Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade,
  3) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
 8. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe na području Općine Sunja,
 9. Prijedlog Programa rada zimske službe za 2015./2016. godinu na nerazvrstanim cestama Općine Sunja,
 10. 1) Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija koji su od interesa za Općinu Sunja,
  2) Prijedlog Odluke o načinu korištenja društvenih domova na području Općine Sunja,
 11. 1) Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Sunja,
  2) Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Sunja za 2015. godinu,
  3) Prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara za Općinu Sunja,
  4) Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za Općinu Sunja,
 12. 1) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja za pedagošku 2014./2015. godinu,
  2) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja za pedagošku 2015./2016. godinu,
  3) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja za pedagošku 2015./2016. godinu,
  4) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa predškole u Dječjem vrtiću „Bambi" Sunja za pedagošku 2015./2016. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o predlaganju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.

 

Materijali za sjednicu

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar