12. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Utorak, 23 Lipanj 2015

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 12. sjednicu Općinskog vijeća za ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 17,00 sati.

 

Dnevni red sjednice:

 

 1. Skraćeni zapisnici s 10. i 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Sunja održane 04.05. i 11.05. 2015. godine,
 2. Aktualni sat,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Općinskog vijeća Općine Sunja,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu i Pogonu za komunalne djelatnosti Općine Sunja,
 5. Prijedlog Odluke o određivanju osobe za zastupanje Općine Sunja,
 6. Prijedlog Odluke o obustavi postupka prodaje k.č.br. 1184/1, k.o. Sunja,
 7. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o povjeravanju obavljanja usluge deratizacije na području Općine Sunja za razdoblje 2015. - 2019. godine,
 8. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o povjeravanju obavljanja usluge dezinsekcije na području Općine Sunja za razdoblje 2015. – 2019. godine,
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sunja za 2014. godinu,
 10. 1) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2015. godinu,
  2) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
  3) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2015. godinu,
  4) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
  5) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2015. godinu,
  6) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2015. godinu,
  7) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu,
  8) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu,
  9) Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2015. godinu,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja,
 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Općine Sunja za 2015. godinu,
 13. 13. Prijedlog Odluke o samostalnom pokretanju postupka realizacije projekata malih hidroelektrana na postojećim obnovljenim mlinovima u vlasništvu Općine Sunja.

MATERIJALI ZA SJEDNICU

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar