3. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 26 Rujan 2014

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 3. sjednicu Općinskog vijeća za petak, 26. rujna 2014. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 12,00 sati.


Za sjednicu je predložen Dnevni red:

1. Skraćeni zapisnici s 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća održane 22.07. i 25.07.2014.,
2. Aktualni sat,
3. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja,
4. 1) Prijedlog Proračuna Općine Sunja za 2014. godinu,
2) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2014. godinu,
3) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2014. godinu od dana konstituiranja,
4) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
5) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2014. godinu,
6) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu,
7) Prijedlog Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2014. godinu,
8) Prijedlog Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2014. godinu,
9) Prijedlog Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2014. godinu,
10) Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu,
11) Prijedlog Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2014. godini,
12) Prijedlog Programa rada zimske službe za 2014/2015. godinu na nerazvrstanim cestama Općine Sunja,
13) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu,
14) Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2014. godini,
15) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu,
16) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu,
17) Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2014. godinu,
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje,
6. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Sunja,
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja za pedagošku 2013/2014. godinu,
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sunja,
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sunja za 2014. godinu,
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
11. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Sunja,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Sunja,
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sport i kulturu Općine Sunja.

MATERIJALI ZA SJEDNICU