7. sjednica Općinskog vijeća

Ispis
Kreirano Petak, 27 Prosinac 2013

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Nikola Matić, sazvao je 07. sjednicu Općinskog vijeća za ponedjeljak, 30. prosinca 2013. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 14,00 sati.

 

 

Za sjednicu je predložen Dnevni red:

1. Podnošenje Izvješća o prestanku mirovanja mandata vijećnice i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Općinskog vijeća Općine Sunja i davanje svečane prisege,
2. Aktualni sat,
3. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Sajmište u Sunji,
4. - Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu,
- Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu,
- Donošenje Zaključka o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja za 2014. godinu,
- Donošenje Zaključka o usvajanju Financijskoj plana Narodne knjižnice i čitaonice Sunja za 2014. godinu,
- Donošenje Proračuna Općine Sunja za 2014. godinu,
- Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2014. godinu,

5. - Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu,
- Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2013. godinu,
- Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu,
- Donošenje Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2013. godinu,
- Donošenje Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2013. godinu,
- Donošenje Izmjena i dopuna Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2013. godinu,
- Donošenje Izmjena i dopuna Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2013. godini,
- Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Sunja za 2013. godinu,
- Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2013. godini,
- Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu,
- Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Sunja za 2013. godinu,
- Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2013. godinu,
- Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2013. godinu,

6. Donošenje Rješenja o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja,
7. Donošenje Rješenja o imenovanju članice Komisije za izbor i imenovanja,
8. Donošenje Rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Sunja.