6. sjednica Općinskog vijeća

Ispis
Kreirano Utorak, 10 Prosinac 2013

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Nikola Matić, sazvao je 06. sjednicu Općinskog vijeća za srijedu, 11. prosinca 2013. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 14,00 sati.

 

Za sjednicu je predložen Dnevni red:

1. Usvajanje Skraćenog zapisnika s 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Sunja koja je održana 10.10.2013. godine,
2. Aktualni sat,
3. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sunja,
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2014. godinu,
5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2014. godinu,
7. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu,
8. Donošenje Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2014. godinu,
9. Donošenje Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2014. godinu,
10. Donošenje Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2014. godinu,
11. Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu,
12. Donošenje Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2014. godini,
13. Donošenje Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2014. godini,
14. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu,
15. Donošenje Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu,
16. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu,
17. Donošenje Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2014. godinu,
18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Općine Sunja za 2014. godinu,
19. Donošenje Proračuna Općine Sunja za 2014. godinu,
20. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2014. godinu,
21. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja,
22. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja za pedagošku 2013/2014. godinu, 23. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program predškole u Dječjem vrtiću „Bambi" Sunja za pedagošku 2013/2014. godinu,
24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Plan događanja u Narodnoj knjižnici i čitaonici Sunja u 2014. godini,
25. Donošenje Odluke o usvajanju Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sunja za 2013. godinu,
26. Donošenje Odluke o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sunja za 2014. godinu,
27. Donošenje Rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Sunja.

MATERIJALI ZA SJEDNICU

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar