Komisije, odbori i povjerenstva

Ispis

MANDATNA KOMISIJA

1. Vlado Tomić, predsjednik
2. Marijana Sović, član
3. Ivo Kulašević, član

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

1. Katarina Matković, predsjednica
2. Jurica Malović, član
3. Ivica Konjević, član
4.Višnja Pavletić, članica
5.Anđelka Lukšić, članica

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

1. Ivica Konjević, predsjednik,
2. Nada Bičanić, članica,
3. Vlado Tomić, član,
4. Ivo Kulašević, član,
5. Miodrag Pajić, član.

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

1. Anđelka Lukšić, predsjednica,
2. Višnja Pavletić, članica,
3. Katarina Matković, članica.

KOMISIJA ZA SPORT I KULTURU OPĆINE SUNJA

1. Nikola Blažević, predsjednik,
2. Nikola Brleković, zamjenik predsjednika,
3. Jelisava Dugač, članica,
4. Đuro Adamović, član,
5. Krešimir Govorčinović, član,
6. Josip Kristić, član,
7. Ivan Vidović, član.

SOCIJALNO VIJEĆE OPĆINE SUNJA

1. Marijana Sović, predsjednica,
2. Magdalena Kozarić, zamjenica predsjednice,
3. Stjepan Brleković, član,
4. Nada Bičanić, članica,
5. Ivan Žinić, član,
6. Sandra Ljevar, članica,
7. Stevo Arbutina, član.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

1.Grga Dragičević, predsjednik,
2.Ivica Kozarić, zamjenik predsjednika,
3.Robert Grabunđija, član,
4.Dalibor Medved, član,
5.Goran Bručić, član,
6.Ljubomir Čakširaš, član,
7.Josip Mlinarić, član,
8.Ivica Mikulić, član,
9.Anto Rajić, član,
10.Ivica Marić, član,
11.Željko Lončarić, član,
12.Irena Forjan, članica,
13.Slavica Lončarević, članica,
14.Božica Brnad, članica,
15.Stjepan Kozarić, član

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI" SUNJA

- imenovani ispred osnivača
1. Dijana Kišur
2. Josip Mlinarić
3. Katarina Matković

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SUNJA

Ivica Kozarić– zamjenik općinskog načelnika Općine Sunja, načelnik Stožera,
Venko Vukša – načelnik Odjela za zaštitu i spašavanje Sisak, član Stožera,
Miroslav Rajković– načelnik Policijske postaje Sunja, član Stožera,
Natalija Pavlović – liječnik primarne zdravstvene zaštite u Ambulanti Sunja, član Stožera
Ivo Klarić – zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Sunja, član Stožera,
Ilija Potkonjak– ravnatelj Osnovne škole Sunja, član Stožera,
Anto Rajić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja, član Stožera,
Josip Mlinarić– direktor poduzeća Komunalac Sunja, član Stožera,
Željko Lončarić– službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja, član Stožera,
Dalibor Medved– predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, član Stožera,
Zlatko Košković – upravitelj Veterinarske ambulante Sunja, član Stožera,
Ljubomir Čakširaš – predstavnik HEP-a Sunja, član Stožera.