Dokumenti vezani uz proračun Općine Sunja

Ispis

2018. godina

 

PRORAČUN OPĆINE SUNJA ZA 2018. GODINU

Upute o suradnji s proračunskim korisnicima Općine Sunja

 

2017. godina

 

28.11.2017. Prijedlog Proračuna Općine Sunja za 2018. godinu

- OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu općeg akta


 

II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2017. godinu

I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2017. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2017. godinu

PRORAČUN OPĆINE SUNJA ZA 2017. GODINU

Projekcija proračuna Općine Sunja za razdoblje 2017.-2019.god.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019.god.

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Sunja za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2016. godinu

2016. godina

 

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sunja za 2016. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2016. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2016. GODINU

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2016. GODINU

 - Obrazloženje uz prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Sunja za 2016. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2015. GODINU

 - Prilog godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2015. godinu

PRORAČUN Općine Sunja za 2016. godinu

Projekcija proračuna Općine Sunja za razdoblje 2016. - 2018.

Plan razvojnih programa Općine Sunja za razdoblje 2016. - 2018.

  

2015. godina 

PRORAČUN Općine Sunja za 2015. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2014. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2015. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2015. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2015. GODINU

  

 

Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda za 2010. i 2011. godinu

OBRAZLOŽENJE uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2012. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna za 2012. godinu PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACijI

Izvještaj o izvršenju proračuna za 2012. godinu PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj o izvršenju proračuna za 2012. godinu PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sunja za 2013. godinu - Opći dio , Posebni dio

Proračun Općine Sunja za 2013. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2013. - 30.06.2013.

ODLUKA o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2013. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sunja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE


ODLUKA o privremenom financiranju Općine Sunja za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2014. godine
PRORAČUN Općine Sunja za 2014. godinu

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2014. GODINU

 

 

 

 

 

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.