Održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Srijeda, 28 Ožujak 2018

Dana 26. ožujka 2018.godine Općinsko vijeće Općine Sunja održalo je 8. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama Općinske vijećnice. Sjednica je započela u 15,45 sati.

 

Na 8. sjednici Općinskog vijeća doneseni su :

1. Odluka o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Sunja,
2. Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje,
3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Sunja za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2018.-2020.godine,
4. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2017 godinu,
5. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za 2017. godinu,
6. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2017. godine,
9. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Općine Sunja za 2017. godinu,
10. 1.) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
      2.) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2017. godinu,
      3.) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,
11. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Bambi,
12. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Sjednica je završila u 18,55 sati.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.