Održana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 02 Veljača 2018

annual meetingDana 31. siječnja 2018.godine Općinsko vijeće Općine Sunja održalo je 7. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama Općinske vijećnice. Sjednica je započela u 15,40 sati.

Na 7. sjednici Općinskog vijeća donesene su :
1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sunja,
2. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sunja,
3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sunja,
4. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš,
5. Odluka o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Sunja .

Sjednica je završila u 18,10 sati.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.