Održana 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 15 Prosinac 2017

Dana 14. prosinca 2017.godine Općinsko vijeće Općine Sunja održalo je 5. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama Općinske vijećnice. Sjednica je započela u 15,30 sati.

Prva točka dnevnog reda bila je donošenje Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Sunja za razdoblje 2017.-2022. godine, koju je ukratko prezentirala gđa. Tatjana Puškarić ispred izrađivača Strateškog razvojnog programa, SIMORE- Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije.

Na 5. sjednici Općinskog vijeća donesen je Proračun za 2018. godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu i svi prateći programi i planovi u gospodarstvu, poljoprivredi, zaštiti okoliša, zaštiti i uklanjanju šteta od elementarnih nepogoda, gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, socijalnoj
skrbi, sportu, kulturi i za ostale udruge društvenog usmjerenja.
Osim općih akata prihvaćeni su Programi rada i Financijski planovi za 2017.godinu za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Sunja, Dječji vrtić Bambi i Vatrogasnu zajednicu Općine Sunja.
Zatim je usvojena Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Sunja, Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine Sunja i Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2018. godinu.
U području sustava zaštite i spašavanja i civilne zaštite usvojene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sunja za razdoblje 2018. do 2020. godine i Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sunja za 2017. godinu.
Na kraju 5. sjednice u području rada Dječjeg vrtića Bambi usvojene su: Izmjene i dopune Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Bambi Sunja i Izmjene i dopune Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječjem vrtiću Bambi Sunja.

Na 5.sjednici Općinskog vijeća, sve su točke usvojene jednoglasno.

Sjednica je završila u 18,30 sati.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.