Održana 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Četvrtak, 12 Listopad 2017

4sjednica00002Dana 10. listopada 2017. godine održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja u Općinskoj vijećnici Općine Sunja s početkom u 15,40 sati.
Na 4. sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za razdoblje 2017.-2022. godine, koju je izložio gospodin Mladen Klasnić ispred izrađivača Plana gospodarenja otpadom, Hidroplana d.o.o. iz Zagreba.
Usvojena je i Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Sunja za razdoblje od 2013. do 2016. godine koju je izložio gospodin Darko Bohatka ispred izrađivača Izvješća o stanju u prostoru, Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije.
Zatim je donesena Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja.
Slijedilo je donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu uz prateće izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, utroška sredstava šumskog doprinosa, poljoprivrede, utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, socijalnoj skrbi i kulturi.
Usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2017. godinu.
Na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Sunja donesena je i Odluka o općinskim porezima Općine Sunja.
Zatim je usvojena Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na dijelu područja Općine Sunja.
Donesen je Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2017. godinu od dana konstituiranja i Zaključak o usvajanju Izvješća o organizaciji i utrošku sredstava Državne konjogojske izložbe „SUNJA“ 2017“,
Slijedilo je imenovanje Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda i imenovanje Komisije za sport i kulturu Općine Sunja.
Na kraju sjednice usvojeni su u području rada Dječjeg vrtića „Bambi“: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja za pedagošku 2016./2017. godinu,
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja za pedagošku 2017./2018. godinu i Zaključak o prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja za pedagošku 2017./2018. godinu, te Izmjene i dopune Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Bambi“ Sunja i Izmjene i dopune Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječjem vrtiću „Bambi“ Sunja.
Na 4.sjednici Općinskog vijeća, sve su točke usvojene jednoglasno.

Sjednica je završila u 18,20 sati.

4sjednica00001

4sjednica00003

4sjednica00004

4sjednica00005

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.