Plan provedbe jesenske deratizacije na području Općine Sunja

Ispis
Kreirano Srijeda, 11 Listopad 2017

Djelatnici tvrtke ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o.za usluge sanitarne zaštite i trgovinu provodit će sustavnu deratizaciju naselja na području Općine Sunja u periodu od 16. do 23. listopada 2017. godine prema sljedećem planu:

 

PLAN DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE SUNJA SA PRIPADAJUĆIM NASELJIMA

  • 16. listopad 2017. - LETINA DONJA, LETINA GORNJA, GRADUSA POSAVSKA, GREDA SUNJSKA I SUNJA
  • 17. listopad 2017. - SUNJA, KRIVAJ SUNJSKI, ŽREME I SELIŠTE SUNJSKO
  • 18. listopad 2017. - BISTRAČ, BOBOVAC, STRMEN, CRKVENI BOK I IVANJSKI BOK
  • 19. listopad 2017. - ŠAŠ, SLOVINCI, PAPIĆI, JASENOVČANI, DONJI HRASTOVAC, STAZA I VEDRO POLJE
  • 20. listopad 2017. - TIMARCI, KOSTREŠI ŠAŠKI, POBRĐANI, ČAPLJANI, NOVOSELCI, ČETVRTKOVAC, RADONJA LUKA, MALA I VELIKA GRADUSA
  • 21. listopad 2017. - MALA PAUKOVA, KLADARI, SJEVEROVAC, DRLJAČA, PETRINJCI I VUKOŠEVAC
  • 23. listopad 2017. - BRĐANI CESTA, BRĐANI KOSA, KINJAČKA, BESTRMA I BLINJSKA GREDA

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (kiša) prenosi se na slijedeći naredni dan bez oborina.
Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja RH i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II generacije). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene.
MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaćih životinja u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).
Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije Dalibor Križan mob: 099/2533-005.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.