Sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 03 Srpanj 2017

Općina Sunja dogovorila je sa Udrugom CROCPA i tvrtkom CIAK d.o.o. da prilikom provođenja akcije ,,Prateći list" jedna od lokacija za sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja bude i na području Općine Sunja, na prostoru stočnog sajma u Sunji, Sajmište bb. više

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.