Održana 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Četvrtak, 29 Lipanj 2017

Dana 26. lipnja 2017. godine održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja u Općinskoj vijećnici Općine Sunja s početkom u 15,30 sati.

Na drugoj sjednici Općinskog vijeća Općinski načelnik Grga Dragičević, Zamjenik općinskog načelnika Ivica Kozarić i Zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Robert Grabundžija dali su prisegu.
Nakon davanja prisege imenovana je Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost u sastavu: Ivica Konjević, za predsjednika, Nada Bičanić za članicu, Vlado Tomić, za člana, Ivo Kulašević, za člana i Miodrag Pajić, za člana.
Slijedilo je imenovanje Odbora za proračun i financije u sastavu: Anđelka Lukšić, za predsjednicu, Višnja Pavletić, za članicu i Katarina Matković, za članicu.
U Socijalno vijeće Općine Sunja imenovani su: Marijana Sović, za predsjednicu, Magdalena Kozarić, za zamjenicu predsjednice, Stjepan Brleković, za člana, Nada Bičanić, za članicu, Ivan Žinić, za člana, Sandra Ljevar, za članicu i Stevo Arbutina, za člana.
Donesena je Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2017. godinu i Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za razdoblje od 2017. do 2021. godine.
Na samome kraju sjednice donesena je Odluka o prestanku važenja Pravilnika o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Sjednica je završila u 17,35 sati.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.