U općini Sunja započela provedba Programa javnih radova

Ispis
Kreirano Srijeda, 14 Lipanj 2017

radoviMinistarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, kojem su kao jedna od mjera predviđeni i javni radovi gdje se kao inicijatori i izvoditelji mogu javiti i jedinice lokalne samouprave.
Odlukom općinskog načelnika Grge Dragičevića izrađen je Program javnih radova, pod nazivim „ČISTA VODA- DOSTUPNA SVIMA “ (uređenje izvorišta, zdenaca, pojilišta i bunara) koji je odobren od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje zapošljavanja 10 osoba na rok od šest mjeseci, sa područja općine Sunja.
Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava 100 % minimalne bruto plaće i putne troškove, a Općina Sunja osigurava sva potrebna sredstva za rad, zaštitnu odjeću i obuću.
Zaposleni radnici će u sklopu Programa biti osposobljeni za rad na siguran način
Kako je istaknuo općinski načelnik Grga Dragičević: „Zapošljavanje u programu javnih radova aktivna je mjera kojoj je cilj, društveno korisnim radom, povećati zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba, revitalizacijom zapuštenih javnih izvorišta, zdenaca, pojilišta i bunara, omogućiti pristup i korištenje voda, spriječiti daljnje propadanje povijesne i kulturne baštine Općine Sunja, zaštititi tradicijska i kulturna dobra, unaprijediti zaštitu okoliša i prirode, unaprijediti i poboljšati izgled naselja“.
Program „ČISTA VODA - DOSTUPNA SVIMA “ (uređenje izvorišta,zdenaca, pojilišta i bunara) koji će se provoditi na području Općine Sunja, obuhvaća radove na uređenju, revitalizaciji, zaštiti i obilježavanju izvorišta, zdenaca, pojilišta i bunara na postojećim lokacijama koje su zbog dugogodišnje nekorištenosti, nedostupne zarasle i zapuštene.
Programom je predviđeno uređenje izvorišta i trase vodoopskrbog sustava Velika Gradusa i Sjeverovac kojim se snabdijeva stanovništvo većeg broja naselja jugozapadnog dijela općine, kao i lokalnih javnih izvora, zdenaca i bunara u naseljima i sjedištu općine i pojilišta na lokalitetima obitavanja stoke u zaštićenom području Sunjskog polja, a koji predstavljaju tradicijska kulturna dobra Sunje. Uređenjem izvorišta, zdenaca, pojilišta, bunara i zaraslih površina očuvati će se, zaštiti od daljnjeg propadanja i ponovno privesti uporabi.
Partneri u provedbi ovoga Programa su: „ KOMUNALAC SUNJA“ d.o.o., Vatrogasna zajednica Općine Sunja i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ.
Općinski načelnik Grga Dragičević sa svojim suradnicima je svim zaposlenima u Programu javnih radova poželio uspješan rad i najavio da je općina Sunja kandidirala još jedan Program socijalnog karaktera prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, nakon čije odluke će javnost blagovremeno biti upoznata.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.