Objavljeni konačni rezultati izbora

Ispis
Kreirano Petak, 26 Svibanj 2017

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sunja dana 26. svibnja 2017. godine objavljuje konačne rezultate izbora za Općinsko vijeće Općine Sunja i
konačne rezultate izbora za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Općine Sunja.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.