JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom

Ispis
Kreirano Srijeda, 24 Svibanj 2017

Objavljuje se javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za razdoblje 2017. - 2022. godine. Javna rasprava o.Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za razdoblje 2017. - 2022. godine trajat će 30 dana i to od 25.05.2017. do 26.06.2017.godine.

 

- Obavijest o javnoj raspravi

- Plan gospodarenja otpadom Općine Sunja za razdoblje 2017. - 2022. godine

 

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.