Rezultati lokalnih izbora 2017.

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 22 Svibanj 2017

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sunja utvrdilo je i objavljuje rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Sunja, rezultate izbora za
općinskog načelnika Općine Sunja, te rezultate izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.