JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Strateškog razvojnog programa Općine Sunja 2017. - 2022.

Ispis
Kreirano Petak, 05 Svibanj 2017

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sunja (,,Službeni vjesnik" Općine Sunja broj 30/09 ,26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14) Općinski načelnik Općine Sunja objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Strateškog razvojnog  programa Općine Sunja 2017. - 2022.

 

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.