O G L A S za zapošljavanje radnika/ca u provođenju Programa javnih radova

Ispis
Kreirano Utorak, 11 Travanj 2017

Temeljem Odluke Općinskog načelnika o provođenju Programa javnih radova „Čista voda- dostupna svima “ (uređenje izvorišta, zdenaca, pojilišta i bunara) kroz mjere aktivne politike zapošljavanja u 2017. godini, Jedinstveni upravni odjel dana 11. 04. 2017. godine objavljuje OGLAS za zapošljavanje radnika/ca u provođenju Programa javnih radova „Čista voda- dostupna svima “ (uređenje izvorišta, zdenaca, pojilišta i bunara), kroz mjere aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.