Potpisan ugovor o sufinanciranju projekta sanacije i rekonstrukcije igrališta kraj OŠ Sunja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 03 Travanj 2017

ministarstvo mrrfeuOpćinski načelnik Grga Dragičević u petak, 31. ožujka 2017. godine, u dvorani Ministarstva prometa i infrastrukture u Zagrebu prisustvovao je svečanom potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekata po Programu održivog razvoja lokalne zajednice (PORLZ), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Općinski načelnik je nakon uspješnog kandidiranja, za Općinu Sunja potpisao ugovor o sufinanciranju projekta sanacije i rekonstrukcije igrališta kraj Osnovne škole Sunja / nastavak projekta iz 2016., rekonstrukcija-dogradnja i sanacija zgrade (pratećeg objekta na igralištu) ŠRC, koji će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancirati u iznosu od 400 000 kuna.
Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.