Javni natječaj za prodaju osobnih automobila i rashodovane opreme u vlasništvu Općine

Ispis
Kreirano Petak, 10 Ožujak 2017

Općinski načelnik Općine Sunja raspisao je Javni natječaj za prodaju osobnih automobila i rashodovane opreme u vlasništvu Općine Sunja. 

Pisane ponude s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučenom pošiljkom ili neposrednom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Sunja s naznakom: OPĆINA SUNJA, Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Sunja, Trg kralja Tomislava 3, 44210 Sunja „NE OTVARATI- JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU OSOBNIH AUTOMOBILA I RASHODOVANE OPREME“.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

Javno otvaranje ponuda biti će 21.03.2017. godine u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 3, Sunja.

Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje pisanog ovlaštenja.

Nepotpune ponude i ponude pristigle nakon spomenutog roka neće se razmatrati, a ponude s ponudbenim iznosom manjim od početne cijene smatraju se nevažećim.

pogledaj

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.