Održana 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 30 Prosinac 2016

Dana 28. prosinca 2016.godine Općinsko vijeće Općine Sunja održalo je 25. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama Općinske vijećnice. Sjednica je započela u 18,00 sati.


Na 25. sjednici Općinskog vijeća donesene su III. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu i sve prateće izmjene i dopune programa i planova u gospodarstvu, poljoprivredi, zaštiti okoliša, zaštiti i uklanjanju šteta od elementarnih nepogoda, gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanju komunalne infrastrukture, socijalnoj skrbi i kulturi.
Općinsko vijeće usvojilo je Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sunja za 2016. godinu.
Na kraju same sjednice donesena je Odluka o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području Općine Sunja te Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna Općine Sunja.

Sjednica je završila u 19,05 sati.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.