Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Utorak, 20 Prosinac 2016

Dana 15. prosinca 2016.godine Općinsko vijeće Općine Sunja održalo je 24. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama Općinske vijećnice. Sjednica je započela u 18,00 sati.


Na 24.sjednici Općinskog vijeća donesen je Proračun za 2017. godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu i svi prateći programi i planovi u gospodarstvu, poljoprivredi, zaštiti okoliša, zaštiti i uklanjanju šteta od elementarnih nepogoda, gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, socijalnoj
skrbi, sportu, kulturi i za ostale udruge društvenog usmjerenja.
Osim općih akata prihvaćeni su i Programi rada i financijski planovi za 2017.godinu za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Sunja, Dječji vrtić „Bambi" i Vatrogasnu zajednicu Općine Sunja. Dana je suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Sunja.
Općinsko vijeće usvojilo je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sunja za razdoblje 2017. do 2020.godine, a prihvaćeno je i Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2016. godine.
Na kraju same sjednice donesena je Odluka o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje pokretnina u vlasništvu Općine Sunja,Odluka o prodaji motorne skele „Gradusa Posavska" (na vlastiti pogon) u vlasništvu Općine Sunja,Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Sunja, Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste k.č.br.2493.k.o. Sunja u mjestu Sunja (Sisačka ulica) i Odluka o Izmjenama Odluke o davanju koncesije za skupljanje, razvrstavanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Sunja.

Sjednica je završila u 21,05 sati.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.