Suglasnost za radove postavljanja privremene regulacije prometa

Ispis
Kreirano Petak, 02 Prosinac 2016

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sunja ("Službeni vjesnik", broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14) i zahtjeva tvrtke PISMORAD d.d. III Malešnica 12, Zagreb, OIB: 33260306505, Općinski načelnik dana 22.11.2016. godine, izdaje
SUGLASNOST za radove postavljanja privremene regulacije prometa, a prema prometnom elaboratu TD 11/16, izrađenom od tvrtke Pismorad d.d., ovlašteni projektant M. Zelenika.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

 

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar d.o.o.